Installatiekosten robotmaaier met perimeterkabel

Voor het installeren van uw robotmaaier worden kosten aangerekend.

Deze zijn sterk afhankelijk van verschillende factoren, zoals oppervlakte van het gazon, hindernissen in de tuin… Daarom krijgt u altijd een persoonlijke offerte voor deze werken. Dit kan tijdens een vrijblijvend bezoek aan uw tuin of afgaand op foto’s die u ons bezorgt.

Hieronder vindt u een lijst van de werken die deze installatie omvat:

 • Het bepalen van de ideale locatie voor het laadstation.
  Dit gebeurt in onderling overleg en kan bepaald worden door de aanwezigheid van een stopcontact op een bepaalde plaats in de tuin, in het tuinhuis of op het terras. De lengte van de laagspanningskabel hangt af van het type toestel. Langere laagspanningskabels (om de afstand tussen laadstation en stopcontact te overbruggen) zijn verkrijgbaar tegen een meerprijs. In onderling overleg wordt de transformator binnen of buiten geplaatst, volgens de regels van de kunst. Ook het wegwerken van de laagspanningskabel, eventueel met extra bescherming, voeren wij uit.
 • Het plaatsen van de perimeterkabel rondom de tuin
  Rekening houdend met afboordingen, obstakels, apart te maaien zones… De perimeterkabel wordt met een speciaal toestel een 5-tal centimeter in de grond geplaatst, zodat deze beter beschermd is tegen de natuurelementen en het verticuteren van het gazon nog mogelijk is. Wij gebruiken uitsluitend de originele perimeterkabel om de nodige kwaliteit te kunnen garanderen.
 • Het plaatsen van de zoeklijnen
  Om het laadstation zo efficiënt mogelijk terug te vinden. Deze worden, net zoals de perimeterkabel, met een toestel in de grond geplaatst.

Na de uitvoering van de installatie wordt deze getest en wordt de robotmaaier, eventueel in uw bijzijn, geprogrammeerd voor een optimale werking.

U krijgt eveneens een scholing van het volledige functiemenu.

Indien van toepassing wordt er gezorgd voor de connectie met uw smartphone.

Installatiekosten robotmaaier met Husqvarna EPOS™

De technologie staat niet stil. Zo kunnen bepaalde modellen worden aangestuurd met de optionele Husqvarna EPOS™-technologie.

Aan de hand van onderstaande informatie kunt u uw tuin beoordelen om te zien of deze technologie geschikt is voor de indeling van uw gazon voordat u investeert. Wij zullen een verplichte controle in de tuin uitvoeren alvorens tot plaatsing over te gaan.

 • Plaatsing van referentiestation
  Het referentiestation moet op een hoogte van minimaal 2 m en binnen bereik van stroomvoorziening gemonteerd worden. Het moet een open zicht op de hemel hebben. Er is een kegel van minstens 135° graden nodig voor een betrouwbare werking op uw gazon en voor een optimale dekking moet het referentiestation dezelfde satellieten zien als de maaier.

  .

 • Plaatsing van laadstation
  Het laadstation moet worden geplaatst met een open ruimte voor het station en met een goed zicht op de hemel, dus kan het niet onder bomen of een dak worden geplaatst. Het moet ook toegang hebben tot stroomvoorziening. De afstand tussen verhoogde objecten, zoals heggen of gebouwen, moet minstens 6 m zijn, zodat het signaal tussen de satellieten en het laadstation niet geblokkeerd wordt.
 • Smalle doorgangen
  Als uw gazon smalle doorgangen heeft met verhoogde objecten aan beide zijden, zoals gebouwen, heggen of bomen, moet de afstand tussen deze ruimtes minimaal 4 m zijn om te garanderen dat er een betrouwbare dekking is in deze gebieden. Voor gebieden die smaller zijn dan 4 m kan een transportpad worden gemaakt, zodat de maaier door deze doorgang kan gaan, maar niet zal maaien.
 • L-vormige verhoogde objecten – hoger dan 1 m
  Als er L-vormige gebouwen, heggen of bomen in het werkgebied zijn, kunnen deze de satellietsignalen blokkeren, wat de werking van de maaier in dit gebied kan beïnvloeden. In de binnenhoek van een L-vormig huis moet het werkgebied bijvoorbeeld minstens 1,5 m van het gebouw worden geplaatst.
 • U-vormige verhoogde objecten – hoger dan 1 m
  Als er U-vormige gebouwen, heggen of bomen in het werkgebied zijn, kunnen deze de satellietsignalen blokkeren, wat de werking van de maaier in dit gebied kan beïnvloeden. De minimumbreedte in elke richting moet minstens 6 m zijn om de maaier betrouwbaar in dat gebied te laten werken. Als het U-vormige object een gebouw is dat hoger is dan 3 m, moet de breedte twee keer de hoogte van het gebouw zijn om dekking te garanderen.
 • Bomen in het werkgebied
  Als er bomen op het gazon zijn waar de maaier moet maaien en de kroon van de boom of meerdere bomen breder is dan 4 m, kan dit het satellietsignaal beïnvloeden. Dit betekent dat de maaier de mogelijkheid verliest om een nauwkeurige positie van de satelliet te verkrijgen, wat van invloed kan zijn op de werking van de maaier.
  De maaier gebruikt andere sensoren om een bepaalde afstand met een nauwkeurige positie te blijven maaien, zodat bomen met een dekking van minder dan 4 m dit niet beïnvloeden.

  .

 • Bomen dicht bij objecten
  Voor bomen die dicht bij heggen of gebouwen staan, moet de afstand tussen de kroon van de boom en het object minstens 4 m zijn. De maaier gebruikt andere sensoren om een bepaalde afstand met een nauwkeurige positie te blijven maaien, maar grote, dichte bomen in de buurt van objecten kunnen ertoe leiden dat de maaier stopt als de satellietsignalen worden geblokkeerd.
  Na een positieve controle van bovenstaande punten kunnen wij overgaan tot installatie. Hierbij vindt u een lijst van de werken die deze installatie omvat:
 • Het plaatsen van het referentiestaton
  Hierbij wordt rekening gehouden met de centrale positie, de vereiste hoogte en de mogelijkheid tot ‘clear sky’. Dit kan op een gevel aan een gebouw zijn of op een te plaatsen paal in de tuin. In onderling overleg wordt de transformator binnen of buiten geplaatst, volgens de regels van de kunst. Ook het wegwerken van de laagspanningskabel, eventueel met extra bescherming, voeren wij uit.
 • Het plaatsen van het laadstation.
  Dit gebeurt in onderling overleg en kan bepaald worden door de aanwezigheid van een stopcontact op een bepaalde plaats in de tuin, in het tuinhuis of op het terras. De lengte van de laagspanningskabel hangt af van het type toestel. Langere laagspanningskabels (om de afstand tussen laadstation en stopcontact te overbruggen) zijn verkrijgbaar tegen een meerprijs. In onderling overleg wordt de transformator binnen of buiten geplaatst, volgens de regels van de kunst. Ook het wegwerken van de laagspanningskabel, eventueel met extra bescherming, voeren wij uit.
 • Het plaatsen van de virtuele werkgebieden, stay-out zones, transportpaden
  Met behulp van een daarvoor ontworpen controller gaan wij via de app alle nodige zones gaan creëren die nodig zijn voor een correct werking van het EPOS™ systeem.

 

Na de uitvoering van de installatie wordt deze getest en wordt de robotmaaier, eventueel in uw bijzijn, geprogrammeerd voor een optimale werking.

U krijgt eveneens een scholing van het volledige functiemenu via de app.